Jagtregler

Skærmbillede 2016 06 23 kl. 02.08.09

Når du deltager i konkurrencer på PengeJagten.dk, accepterer du disse generelle regler og betingelser som en aftale indgået mellem dig (i det følgende benævnt som "kontoindehaveren", "deltageren" og "brugeren") og PengeJagten.dk.

1. Kontoregler

- Alle, der ønsker at benytte hjemmesiden www.pengejagten.dk, skal være registreret hos PengeJagten.dk med en Jagtkonto/brugerkonto og altså være kontoindehaver. Via kontoen får man adgang til at deltage i konkurrencer/PengeJagter.

- Kun fysiske personer kan registreres som kontoindehaver, og det er kun tilladt for hver person at have én konto. PengeJagten forbeholder sig ret til at slette en konto og/eller annullere eventuelle pengebeløb/billetter på kontoen, såfremt indehaveren har oprettet mere end én konto, eller hvis kontoen ikke har været i brug i et år.

- Opdager kontoindhaveren, at andre uretmæssigt har haft adgang til kontoen, skal kontoindehaveren straks meddele dette til PengeJagten.dk.

- Ved registrering/oprettelse af kontoen afgiver du som kunde din email-adresse og giver samtidig tilladelse til, at PengeJagten.dk må bruge email-adressen til at kontakte dig med nyheder og tilbud. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet på PengeJagten.dk. Du kan vælge eller fravælge at oplyse dit bankkontonummer - oplyser du ikke bankoplysninger, vil vi bede om dem, når du har vundet penge, så vi kan udbetale til din konto. Har vi ikke dit kontonummer, kan vi ikke udbetale vundne kontantpræmier. 

- Ønsker du at lukke kontoen, bliver eventuelt kontant indestående udbetalt til din bankkonto, såfremt du anmoder om dette senest syv dage før lukningen. Jævnfør dog reglerne for hververprovision beskrevet under punkt .... og reglerne herunder om uretmæssigt opnåede indeståender.

- PengeJagten.dk forbeholder sig ret til at nægte at registrere et kundeforhold, at afvise indbetalinger og/eller at lukke en eksisterende konto uden begrundelse. I tilfælde af lukning af en konto, udbetaler vi indeståendet på kontoen, jævnfør dog reglerne for hververprovision og reglerne herunder om ulovligt/uretmæssigt opnåede indeståender.

- PengeJagten.dk forbeholder sig ret til at stoppe en deltagers deltagelse i en igangværende PengeJagt/undlade at udbetale præmie fra en afsluttet PengeJagt, hvis deltageren mistænkes for uretmæssigt at have opnået gevinstmuligheder/oplysninger via snyd eller ulovligheder, eksempelvis via hacking. Ligeledes kan PengeJagten undlade at udbetale beløb fra kontoen, hvis der er begrundet mistanke om, at præmien er vundet eller indeståendet ulovligt/uretmæssigt opnået ved udnyttelse af eksempelvis tekniske fejl på hjemmesiden.

Når du opretter dig som ny bruger på PengeJagten.dk, modtager du automatisk en gratis billet på din brugerkonto.

Det er kun tilladt at benytte sig af velkomst-tilbuddet én gang pr. person, husstand, mailadresse og ip-adresse. Eksempelvis er det ikke tilladt for den samme person at oprette to brugerkonti med to forskellige email-adresser.

Vi forbeholder os ret til at udelukke brugerkonti tilhørende personer, der uretmæssigt får tildelt mere end én gratis billet - og eventuelle præmier vundet ved brug af uretmæssigt tildelte billetter vil ikke blive udbetalt.

 

2. Betalingsregler

- PengeJagten.dk modtager indbetalinger via VISA-Dankort, VISA-kort og MasterCard.

- Alle priser er angivet i danske kroner, og ved indløsning af billetter er eventuel moms indeholdt i billetprisen.

- Al udbetaling af kontanter sker til kontohaverens registrerede bankkonto.

- Pengepræmier bliver indsat på kontoindehaverens konto umiddelbart efter afslutningen af den enkelte konkurrence/PengeJagt. Alle vindere er selv ansvarlige for at betale eventuel præmieafgift/skat af præmierne. 

- Det er ikke muligt at overføre beløb mellem forskellige konti.

- Købte/modtagne billetter kan ikke refunderes/konverteres til kontanter. Ved billetkøb/gavekortkøb med rabat har hver enkelt billet den værdi, som svarer til det betalte beløb divideret med antallet af udstedte billetter.

- Enhver kontoindehaver kan på sin Jagtkonto se oplysninger om kontoens kontante indestående, antallet af købte billetter, præmier samt deltagelse i PengeJagter. 

 

3. Spilleregler og ansvar

- PengeJagten.dk er uden ansvar for, at uvedkommende skaffer sig adgang til en konto på PengeJagten.dk og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab som følge deraf. Sørg derfor for at opbevare dine login-oplysninger på en forsvarlig måde.

- Kontohaveren/deltageren er selv ansvarlig for sit udstyr og sin internetforbindelse. PengeJagten.dk er således uden ansvar for hændelser eller tekniske fejl på deltagerens udstyr og fraskriver sig ligeledes ethvert ansvar for, at netforbindelsen forsvinder eller bliver ujævn i forbindelse med deltagelse i en PengeJagt, uanset årsagen. PengeJagten.dk er ikke ansvarlig for øvrige tekniske problemer, der måtte opstå i forbindelse med deltagernes løsning af opgaverne, herunder servernedbrud og manglende internetforbindelse.

- Kontohaveren/deltageren er selv ansvarlig for sikkerheden på den pc/tablet/mobiltelefon eller lignende, hvorfra der deltages i konkurrencen/PengeJagten.

- Enhver billet til PengeJagten.dk er udstyret med sin egen unikke billetkode. Bliver en kontoindehavers billetkode brugt af en anden, eksempelvis via afluring/hacking, kan kontoindehaveren ikke gøre krav gældende, uanset hvordan billetkoden er kommet i andres besiddelse.

- PengeJagten.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tekniske fejl på de servere, som afvikler PengeJagtens konkurrencer/PengeJagter. Selskabet kan under ingen omstændigheder gøres ansvarligt ud over et beløb, der svarer til prisen på de billetter, der er brugt på deltagelse i en PengeJagt, som måtte blive ramt af sådanne tekniske problemer. Kan en PengeJagt ikke gennemføres som følge af serverfejl på de af PengeJagten benyttede servere, refunderes billetten/billetterne ved, at ny billet/billetter indsættes på deltagerens konto.

- Skulle der på den af PengeJagten.dk benyttede server opstå tekniske problemer, som forhindrer den fulde gennemførelse af en Jagt, efter at en PengeJagt er gået i gang - men altså før den pågældende Jagt er fuldt afviklet - kan PengeJagten.dk frit vælge enten at lade Jagten gå helt om, eller at udbetale præmierne til de deltagere, der på tidspunktet for de tekniske problemers indtræffen har klaret sig bedst i den pågældende Jagt. Præmierne vil i sidstnævnte tilfælde gå til de deltagere, der: 1) har gennemført flest runder, og 2) har været hurtigst i den sidst påbegyndte runde i den pågældende Jagt.

- PengeJagten.dk forbeholder sig ret til at fjerne en igangværende eller planlagt PengeJagt på grund af tekniske årsager eller hvis der er mistanke om snyd eller ulovligheder. I så fald refunderes billetter, der af brugt til deltagelse i den pågældende PengeJagt, ved, at ny(e) billet/billetter indsættes på deltagerens konto.

- PengeJagten.dk er ikke ansvarlig for eksterne webadressers funktionalitet og kan derfor ikke drages til ansvar for, at en hjemmeside, der kan være nødvendig at tilgå for at besvare et spørgsmål i en PengeJagt, ikke fungerer.

- PengeJagten.dk er baseret på de spørgsmål, der stilles i de enkelte Jagter. Med "spørgsmål" menes der i den forbindelse dels almindelige spørgsmål og dels ledetråde, som tilsammen udgør det grundlag, der kan føre frem til det korrekte svar. De svar, der af PengeJagten.dk er fastlagt som de rigtige svar på et hvilket som helst spørgsmål i en konkurrence/PengeJagt, er altid de rigtige svar og kan ikke diskuteres eller klages over. En kontoindehaver/deltager kan således ikke anfægte, at de svar, der af PengeJagten.dk er fastlagt som korrekte, er de korrekte svar.

- For hver PengeJagt på PengeJagten.dk er det angivet, hvor mange runder den pågældende PengeJagt består af, og hvornår finalen bliver afviklet. Glemmer en kontoindehaver/deltager, der har kvalificeret sig til en finale, at deltage i finalen, eller er han/hun af andre årsager ikke i stand til at deltage i finalen på det pågældende tidspunkt, er det PengeJagten uvedkommende, og der kan ikke gøres krav gældende mod PengeJagten.dk. Ligeledes kan deltagere, der ikke får gennemført de indledende runder, uanset af hvilken årsag, ikke gøre krav gældende.

- Ansatte i de forretninger, der er sponsorer på en given PengeJagt - og deres nærmeste familie - må ikke deltage/vinde i den pågældende konkurrence.

 

4. Fortrydelsesret

- Deltagelse i PengeJagter på PengeJagten.dk er ikke omfattet af ret til fortrydelse, jævnfør forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2, nr. 4.

 

5. Persondatapolitik

PengeJagten.dk overholder den til enhver tid gældende lovgivning om persondatahåndtering.

Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at PengeJagten.dk behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik:

- Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder vedkommendes for- og efternavn, alder, fødselsdato, køn, adresse, og e-mailadresse.

- PengeJagten.dk indsamler oplysninger om dig, når du opretter din brugerkonto eller ændrer dine oplysninger på kontoen, foretager indbetalinger/udbetalinger og køber billetter, kontakter os med eksempelvis forespørgsler eller feedback, eller iøvrigt giver PengeJagten.dk personoplysninger via hjemmesiden eller på anden vis. Vi bruger udelukkende oplysningerne til at identificere og servicere vores brugere, føre statistik, målrette annoncer og forbedre vores produkter og tjenester.

- PengeJagten.dk videregiver ikke persondata, medmindre brugeren giver samtykke til det. Undtaget herfra er situationer, hvor myndighederne pålægger os det, eller når det er påkrævet ifølge lovgivningen, samt situationer, hvor forretningspartnere har brug for oplysninger for at kunne sende dig en præmie eller registrere og vedligeholde din brugerkonto. Disse forretningspartnere behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

- Når en kontoindehaver besøger www.pengejagten.dk, bliver den anvendte IP-adresse registreret. IP-adressen er adressen på den computer og internetforbindelse, som anvendes til besøget. Formålet er, at PengeJagten kan finde tilbage til den anvendte computer, hvis der sker overtrædelse af lovgivningen eller er tale om overtrædelse af reglerne for benyttelse af PengeJagten.dk.
 

- Personoplysningerne hos PengeJagten.dk lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger kan blive administreret af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på vores vegne i henhold til denne datapolitik og lovgivningen om beskyttelse af persondata. Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovenfor oplyste formål.

- For at kunne forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siden. Statistikken anvendes for eksempel til at se, hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. 

- PengeJagten.dk kan anvende Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser (ikke-personhenførebare oplysninger) til Google. Google kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på PengeJagten.dk.

- Kontoindehavere kan til enhver tid anmode om at få oplyst, hvilke personoplysninger PengeJagten.dk har registreret om vedkommende - og bede om at få oplysningerne slettet.

 

PengeJagten.dk forbeholder sig ret til til enhver tid at opdatere, ændre og justere disse regler og vilkår.

Vi anvender cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Ved at navigere videre accepterer du PengeJagtens brug af cookies.
Se vores politik for persondata og cookies Klik her
Ok - det er forstået
Accepter